Friday, January 27, 2012

Untuk Renungan Bersama

Salah seorang pakar penyakit hati pernah ditanya, 
"Mengapakah doa kami tidak dimakbulkan?"
Dia menjawab,"Kerana hati kalian telah mati."
"Apa yang telah membuatnya mati?", tanya mereka.
Dia menjawab, "Ada sepuluh hal iaitu :

1) Kalian mengenal Allah tapi tidak menunaikan hak-Nya.
2) Kalian membaca kitab-Nya namun tidak mengamalkan.
3) Kalian mengaku Rasulullah S.A.W, namun meninggalkan tuntutannya.
4) Kalian mengaku sebagai musuh syaithan, namun tindakan kalian selaras dengannya.
5) Kalian mengatakan cinta syurga, tapi tidak beramal untuk mengejarnya.
6) Kalian mengatakan takut neraka, namun jiwa kalian digadaikan untuknya.
7) Kalian sibuk menguruskan aib saudara kalian, tapi mengabaikan aib diri sendiri.
8) Kalian mengatakan kematian suatu yg niscaya, tapi kalian tidak mempersiapkan diri untuknya.
9) Kalian memakan nikmat dari Allah tapi tidak menunaikan haknya, dan
10) Kalian mengubur jenazah saudara kalian, tapi tidak mampu mengambil ibrah dari hal itu.

[Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid]


No comments:

Post a Comment